Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders
preview
Nieuwsbrief oktober

Nieuwsbrief 8 oktober 2020

Welkom

We heten Zoë van harte welkom en wensen haar een fijne tijd op de Noorderborch. 

Herfstvakantie/ studiedag 19 okober

Vandaag begint de herfstvakantie en deze duurt tot en met maandag 19 oktober i.v.m. een geplande studiedag. Iedereen een fijne vakantie en dat we de Coronazorgen even kunnen vergeten.  

Cito

De LVS afnames zijn afgerond. Normaliter doen we dat in januari/februari en in de maand juni. Door corona is het moment van juni doorgeschoven naar september. De afnames zijn voor intern gebruik om te bepalen waar er eventuele achterstanden zijn ontstaan door o.a. 1/3 van het schooljaar 2019-2020 thuisonderwijs en zes weken zomervakantie. 
We delen niet (zoals we normaal doen met de LVS-Eind) de resultaten met u, omdat het voor ons een signaal is. We gaan tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie aan het werk om de mogelijke ontstane achterstanden weg te werken. 
We zien geen schoolbrede achterstanden tot zover, wel zien we verschillen in datgene wat voor sommige groepen lastiger is.  

 

Mailadressen

Door het samengaan van twee stichtingen (Quo Vadis en ROOS) heeft onze stichting in april 2020 een nieuwe naam gekregen: Varietas. Met de nieuwe naam van de stichting Varietas is nu het mailadres aangepast met @varietas.nl Vanaf donderdag 27 augustus zijn de nieuwe mailadressen in gebruik. 

Het wordt dus voor alle medewerkers van de stichting: voorletter.achternaam@varietas.nl 

Het mailadres van de school is noorderborch@varietas.nl  

Mocht u de afgelopen periode een mail hebben gestuurd, kan dit door de wisseling niet overgekomen zijn. Dus mocht u geen reactie ontvangen, laat dit dan a.u.b. weten. 

 

Digitaal bezoek inspectie

Woensdag 16 september heeft de onderwijsinspectie de Noorderborch digitaal 'bezocht' in het kader van het themaonderzoek 'kwaliteitsverbetering en leerlingpopulatie'. De inspecteur heeft vooraf diverse documenten en data doorgenomen en deze besproken met de directie en de intern begeleiders. Zijn oordeel: '... verstandige keuzes, jullie weten goed waar jullie mee bezig zijn.'   

Die kunnen we in onze zak steken!  

Coronamaatregelen

Onder de huidige maatregelen mag uw kind met een neusverkoudheid wel naar school. Bij koorts, benauwdheid of een bewezen besmetting in het gezin geldt echter nog steeds het advies: thuisblijven. Gebruik bij twijfel de beslisboom.   

Leerkrachten kunnen vanaf maandag 21 september met voorrang getest worden op covid-19. Wij hopen dat dit de uitval van lessen en de inzet van invallers gaat beperken.   

U ontvangt een aparte bijlage met de “beslisboom” waarmee u kunt bepalen in hoeverre uw kind naar school kan/mag. Deze staat ook op onze website (nieuws) 

 

Vakantierooster huidige schooljaar

Hieronder ziet u nogmaals het vakantierooster van dit schooljaar. 

 

VAKANTIES  2020-2021 

 

Herfstvakantie 

 

Ma 12-10-20 t/m vr 16-10-20 

Kerstvakantie 

 

Ma 21-12-20 t/m vr 01-01-21 

Voorjaarsvakantie 

 

Ma 22-02-21 t/m vr 26-02-21 

Pasen 

 

Vr 02-04-21 en ma 05-04-21 

Koningsdag 

 

Di 27-04-21 

Meivakantie 

 

Ma 03-05-21 t/m vr 14-05-21 

Hemelvaart 

 

Do 13-05-21 t/m vr 14-05-21 

Pinksteren 

 

Ma 24-05-21 

Zomervakantie 

 

Vr 9-07-21 t/m vr 20-08-21 

Varietasdag 

 

19-10-2020 

Administratiedag  

 

1-2-2021 

Evaluatiedag 

 

23-6-2021 

 

Administratiedag 

 

24-6-2021 

 

 
 

Oudertevredenheidspeiling

Vorig schooljaar jaar heeft De Noorderborch deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. Aan de Oudertevredenheidspeiling hebben 107 van de 241 ouders deelgenomen. Dat is een responspercentage van 44%.  

De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders De Noorderborch waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,58. De Noorderborch scoort gemiddeld 7,65.  

De waardering van de ouders voor De Noorderborch is daarmee 0,07 punt hoger dan het landelijk gemiddelde. Daar zijn wij blij mee. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen verbeter- of aandachtspunten zijn.  

In onderstaande tabellen ziet u waar de ouders van de Noorderborch op het moment van afname het meest tevreden of ontevreden over waren.  

Van verschillende ouders hebben we een reactie gekregen dat het soms lastig was om de vragen in te vullen als je kinderen op beide locaties hebt. Over locatie Havezathe zijn ouders veel meer tevreden als het gaat over het uiterlijk van het gebouw en de hygiëne dan de ouders op locatie Welgelegen. Maar dat kon je als ouder maar voor één van de kinderen invullen. 
 

Top 10’ Tevredenheid 

Pluspunten 

De Noorderborch 

 

Referentie alle scholen 

1. Huidige schooltijden 

99% 

 

88% 

2. Omgang leerkracht met de leerlingen 

97% 

 

93% 

3. Mate waarin leerkracht naar ouders luistert 

96% 

 

92% 

4. Inzet en enthousiasme leerkracht 

94% 

 

93% 

5. Informatievoorziening over het kind 

94% 

 

82% 

6. Duidelijkheid van de schoolregels 

94% 

 

87% 

7. Deskundigheid leerkracht 

94% 

 

92% 

8. Aandacht voor gymnastiek 

92% 

 

90% 

9. Rust en orde op school 

91% 

 

85% 

10. Informatievoorziening over de school 

90% 

 

82% 

 
Top 10’ Ontevredenheid 

Verbeterpunten 

De Noorderborch 

Referentie  

alle scholen 

1. Veiligheid op weg naar school 

36% 

38% 

2. Hygiëne en netheid binnen de school 

20% 

23% 

3. Speelmogelijkheden op het plein 

19% 

23% 

4. Uiterlijk van het gebouw 

14% 

9% 

5. Begeleiding leerlingen met extra leerbehoeften 

13% 

15% 

6. Website 

12% 

12% 

7. Opvang bij afwezigheid van de leerkracht 

12% 

13% 

8. Aandacht voor pestgedrag 

11% 

17% 

9. Sfeer en inrichting schoolgebouw 

11% 

8% 

10. Omgang van de kinderen onderling 

11% 

13% 

Jeugdfonds Almelo

Het Jeugdfonds Almelo betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles etc. Jeugdfonds Almelo is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 20 jaar, woonachtig in de gemeente Almelo. 
Binnen het Sportbedrijf Almelo hebben we verschillende intermediairs. Een intermediair kan een beroep doen op het Jeugdfonds Sport Almelo. 
Meer informatie is te vinden op: www.sportbedrijfalmelo/jeugdfonds 

Gevonden voorwerpen

Op locatie Havezathe liggen veel gevonden voorwerpen. Mist u jassen, bekers, bakjes handschoenen e.d. kijk dan even goed op de foto’s. Het zou fijn zijn als de voorwerpen weer bij hun eigenaar terecht komen. Stel u ziet een voorwerp dat van u is, laat uw kind dan even contact opnemen met de eigen leerkracht en samen zoeken zij het voorwerp op.  

 

Gevonden voorwerpenGevonden voorwerpenGevonden voorwerpenGevonden voorwerpen

Havezathe 99                            Welgelegen 6

7608 CL Almelo                         7608 JZ Almelo

Tel: 0546 - 86 22 44                   Tel: 0546-86 44 37

 

E-mailadres: noorderborch@varietas.nl