Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders
preview
Nieuwsbrief november 2020

Nieuwsbrief 5 november 2020

Welkom leerlingen

We heten Jesse en Larissa van harte welkom en wensen hen een fijne tijd op de Noorderborch.

10 minuten gesprekken

Op 16-17-18 en 19 november staan de 10-minutengesprekken gepland. Deze zullen we dit keer i.v.m. Covid-19 online gaan voeren middels Teams. De leerkrachten zullen twee dagen kiezen waarop zij de onlinegesprekken gaan voeren.   

 

Via SchouderCom ontvangt u op 9 november vanaf 16:00 van ons een gesprekkenplanner. In deze planner kunt u zich inschrijven voor het onlinegesprek. 

 

Op 13 november ontvangt u van ons het tijdstip en de dag waarop het onlinegesprek gaat plaatsvinden.  Tevens ontvangt u van de leerkracht een aparte mail met een link om deel te nemen aan de onlinegesprekken. 

 

We zijn ons bewust van het onpersoonlijke contact, maar helaas dwingt Covid-19 ons tot dit besluit. Voor u en school is deze vorm van 10-minutengesprekken voeren nieuw. Het kan voorkomen dat het één en ander niet vlekkeloos verloopt. De techniek (zo leert de ervaring) kan ons soms in de steek laten. Daarom vragen wij u rekening te houden met het volgende: 

 • Zorg dat u 5 minuten van tevoren klaar zit en inlogt in Teams (uitnodiging ontvangt u van de leerkracht); 
 • het kan zijn dat gesprekken soms uitlopen, blijft u wel wachten totdat u wordt toegelaten in het onlinegesprek; 
 • mocht er om technische redenen iets niet goed gaan, dan zal de leerkracht met u contact opnemen om een nieuwe afspraak te plannen.  
SchouderCom

U heeft deze week een link ontvangen om SchouderCom te activeren. Om de app op de telefoon te installeren moet u de Varietas app downloaden. Wilt u dit zo snel mogelijk doen, want komende week wordt u via Schoudercom uitgenodigd voor de online 10 minutengesprekken. Mochten er vragen zijn, neemt u dan contact op met school. 

app

Stand van zaken i.v.m. Corona

Naar aanleiding van de recente aanscherping van de maatregelen zijn de landelijke richtlijnen in het protocol voor basisonderwijs op onderdelen aangepast. 

Binnen Varietas is afgesproken dat de eerder gemaakte afspraken van toepassing blijven: 

 • Blijf met elkaar scherp op de 1,5 meter afstand. 
 • Blijf alert op de hygiëne maatregelen. 
 • Voorkom samenscholen. 
 • Collega’s gaan na schooltijd in principe direct naar huis. Wanneer de voorkeur wordt gegeven aan het werken in de klas na schooltijd, dan is dit mogelijk mits er aan de maatregelen wordt voldaan. 
 • Oudergesprekken, informatieavonden en andere contactmomenten met ouders vinden digitaal of telefonisch plaats. 
 • Mocht er aanleiding toe zijn, dan kan de directeur beslissen om van de afspraken af te wijken en ouders fysiek uit te nodigen. Altijd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. 
 • Bezoek van derden op onze scholen wordt beperkt tot dat wat echt nodig is in het belang van goed onderwijs voor onze leerlingen. 
 • We blijven registreren, zodat we weten wie er op welk moment in school is geweest. 

Aanvullend is het volgende afgesproken: 

 • Van externe bezoekers wordt verwacht dat zij in de hal en gangen een mondneusmasker dragen. In de ruimte waar het overleg zal plaatsvinden en de RIVM maatregelen gehandhaafd kunnen worden, mag het mondmasker af. 
 • Vergaderingen en overleggen worden zoveel mogelijk digitaal gehouden. 
 • Stagiaires van de PABO en het MBO blijven welkom op de scholen m.u.v. stagiaires voor snuffelstages. Zij dienen zich nadrukkelijk te houden aan de richtlijnen en de door ons gemaakte afspraken en de externe begeleiding in de school wordt beperkt tot het hoogstnoodzakelijke. 

 

Een verzoek aan alle ouders die na schooltijd hun kind(eren) komen ophalen: let a.u.b. op de onderlinge afstand van 1.5 meter. Er is ruimte genoeg dus zorg ervoor dat iedereen zich veilig kan voelen, ook buiten de school.  

I.v.m. de ventilatie staan er regelmatig ramen en deuren open. We merken dat het daardoor soms wat frisser is in de school. Klaagt uw kind hierover, geef hem of haar dan een extra vest of trui mee naar school.  

Huiswerk bij quarantaine

Het komt steeds vaker voor dat niet alleen volwassenen in quarantaine moeten, maar ook leerlingen van onze school zitten af en toe in quarantaine. 

Op school ligt nu de nadruk op het fysiek geven van onderwijs voor de groep. Leerlingen die thuis zijn i.v.m. quarantaine krijgen huiswerk dat ze zoveel mogelijk zelfstandig kunnen maken. 

 • De leerlingen van groep 1 en 2 kunnen aan het werk met Onderbouwd-online. De betreffende ouders krijgen de link toegestuurd. 
 • De leerlingen van groep 3 en 4 krijgen werkbladen of werkboeken om in te werken. 
 • De leerlingen van groep 5 t/m 8 werken met Snappet. De opdrachten worden per dag klaargezet. 
Vacatures GMR Varietas!

Stel jij je kandidaat voor de nieuwe GMR? 

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast is er voor bovenschoolse onderwerpen een Gemeenschappelijke MR (GMR).  

Vind jij het leuk om mee te denken over bovenschools beleid en afspraken bij Stichting Varietas? Wil jij betrokken worden bij de veranderingen en ontwikkelingen die spelen in onze organisatie? Stel je dan kandidaat voor de nieuwe GMR van Stichting Varietas. 

Je hebt tot 17 november 2020 de tijd om je aan te melden

Benieuwd om mee te kijken in de keuken van een grote organisatie met 30 basisscholen? Wil je meedenken over onze scholen en bijdragen aan (nog) beter onderwijs voor onze leerlingen?  

Kijk dan voor meer informatie snel op: https://www.varietas.nl/p/GMR 

Luizencontrole

Op dit moment kan er op school geen luizencontrole plaatsvinden i.v.m. Corona. Wilt u zelf uw zoon/dochter regelmatig controleren?

Havezathe 99                            Welgelegen 6

7608 CL Almelo                         7608 JZ Almelo

Tel: 0546 - 86 22 44                   Tel: 0546-86 44 37

 

E-mailadres: noorderborch@varietas.nl