Zelftesten
24 mei 2021

De GGD heeft ons geïnformeerd over het uitvoeren van zelftesten bij kinderen. Het gebruik van een zelftest bij kinderen mag alleen toegepast worden als het kind geen klachten heeft. Deze test kan bijvoorbeeld gebruikt worden als u op bezoek gaat bij kwetsbaren en zeker wilt weten dat er geen kans bestaat op besmetting.

Bij klachten zoals: neusverkouden, keelpijn, hoesten of koorts moet een test afgenomen bij de GGD. Alleen als de uitslag van deze test negatief is, mag het kind naar school. Kiest u ervoor om uw kind niet te laten testen, dan kan het kind weer naar school als het 24 uur klachtenvrij is.

 

Zie ook deze site van het RIVM, onder het kopje Zelftest: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.

 

Zelftest

Agenda
Zomervakantie
Zomervakantie
Dierendag
4 oktoberLees verder
Herfstvakantie
16 oktoberLees verder

Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk voor ze gemakkelijk worden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren