Coronavirus
17 maart

 

NIEUWSBRIEF 23 april 2020

 

Geachte ouders,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw begrip voor de leerkrachten en voor de school in deze coronacrisis. Wij maken u ook een groot compliment voor alles wat u gedaan heeft om uw kind te helpen bij het 'onderwijs op afstand'. Klasse!

 

Tijdens de persconferentie van 21 april heeft Premier Mark Rutte ons geïnformeerd dat de scholen op 11 mei hun deuren weer mogen openen. Wij zijn daar blij mee. De scholen mogen helaas nog niet helemaal open gaan zoals u en uw kinderen dat gewend waren.

 

De leerlingen krijgen tot 1 juni op aangepaste tijden onderwijs op school. De leerlingen mogen iedere week de helft van de gebruikelijke tijd naar school. Sommige scholen kiezen voor de ene week drie dagen les en de week daarna twee dagen. Varietas, de stichting waartoe ook de school van uw kind behoort, kiest voor halve dagen naar school. Groepen worden gesplitst. Een groep start in de ochtend en een groep start in de middag. Wij doen ons best om kinderen Uit hetzelfde gezin op dezelfde tijden naar school te laten gaan. Tussen belde groepen door wordt er extra aandacht besteed aan de hygiëne.

 

Varietas heeft voor deze keuze de volgende redenen:

  1. Regelmaat: De leerlingen gaan iedere dag naar school.
  2. Rust: De leerlingen krijgen les van hun eigen leerkracht.
  3. Om goed te kunnen starten in het volgende schooljaar Is rekenen, taal en lezen belangrijk.
  4. De leerlingen leren beter rekenen, taal en lezen In blokken van 2 1/2 uur dan in hele dagen.
  5. Omdat de leerlingen elke dag naar school gaan, is thuisonderwijs niet langer noodzakelijk. Dit vermindert de werkdruk bij leerkrachten (en bij ouders).
  6. Er is geen extra opvang nodig voor de pauze.

Veiligheid

Veiligheid voor leerlingen en medewerkers is belangrijk. Daarom moet iedere school van Varietas de volgende maatregelen nemen:

1. Ouders mogen niet in school komen tenzij de directeur anders beslist.

2. De directeur neemt maatregelen om te voorkomen dat er veel ouders tegelijk In de buurt van de school komen. Wanneer nodig wijzigt de directeur de begin- en eindtijden.

3. Tijdens de lessen wordt aandacht geschonken aan wat de coronacrisis voor de leerlingen betekent.

4. Er worden extra hygiënemaatregelen genomen.

5. Kinderen met verschijnselen die mogelijk op corona wijzen, mogen niet naar school.

6. Alle richtlijnen van het RIVM en van de GGD worden gevolgd.

 

Noodopvang

Voor kinderen van ouders in vitale beroepen en voor kwetsbare kinderen, blijft de mogelijkheid bestaan om In geval van nood gebruik te maken van de noodopvang.

Reguliere opvang is de verantwoordelijkheid van de ouders en niet van Varietas.

 

Nieuwe schooljaar

In het begin van het nieuwe schooljaar worden de leerlingen getoetst. Met de resultaten van deze toetsen kunnen leerkrachten hun lessen afstemmen op het niveau van de leerlingen en de groep. Hoe alles op uw school geregeld wordt, hoort u van uw eigen schoolleiding.

Tot zover dit nieuwsbericht. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, laat het dan gerust weten.

 

Vriendelijke groet,

Berthold van Leeuwen en Louis van Stiphout

Bestuurders Stichting Varietas

 

Agenda
Naschoolse activiteit
Naschoolse activiteit
Naschoolse activiteit
Studiedag

Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk voor ze gemakkelijk worden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren