De Noorderborch
Home>Nieuws>Weer naar school

Weer naar school

dinsdag 4 september 2018

Weer naar school

Het nieuwe schooljaar is maandag 3 september weer begonnen. Welkom terug op school allemaal. Een speciaal welkom voor juf Lotte de Roo (groep 5) en alle nieuwe leerlingen en hun ouders.