De Noorderborch
Home>Nieuws>Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SMW)

Schoolgericht Maatschappelijk Werk (SMW)

dinsdag 14 november 2017

De Schoolgericht Maatschappelijk Werker is geregeld op de scholen in Almelo te vinden. Elke reguliere basisschool (en middelbare school) heeft een onafhankelijke Schoolgericht Maatschappelijk Werker. In Almelo is dit iemand die vanuit het sociaal wijkteam wordt ingezet. Hij of zij richt zich op vragen van en ondersteuning aan ouders, school en kinderen.

Hij of zij sluit bijvoorbeeld aan bij de School Ondersteuningsteam (SOT) overleggen binnen de school. Ook kan de Schoolgericht Maatschappelijk Werker gesprekken hebben met uw kind en met u als ouder(s)/verzorger(s). De leerkracht of intern begeleider verwijst dan meestal door. Dit wordt ook met u besproken. Vaak gaat het om situaties waarbij u, de school, of uw kind zelf zich zorgen maakt. Bijvoorbeeld over hoe het op school gaat met klasgenoten of hoe het thuis gaat. De School Gericht Maatschappelijk Werker kan enkele gesprekken voeren, tips geven aan u en/of de school. Wanneer het nodig is andere hulp of ondersteuning te bieden dan wordt dit met u besproken.

Even voorstellen:
Mijn naam is Inge van der Tas. Sinds enkele jaren ben ik werkzaam als wijkcoach bij de Sociale Wijkteams maar ben ik tevens de Schoolgericht Maatschappelijk Werker op jullie school.

Vanuit mijn rol denk ik graag mee bij het oplossen of verlichten van problemen die school, ouders of het kind ervaart. Dit doe ik door met jullie hierover in gesprek te gaan. Middels het voeren van gesprekken of het toepassen van een methode kunnen we toewerken naar een oplossing. De methodes waaraan kan worden gedacht zijn bijvoorbeeld Triple P (bij ouders), Kids Skills of de Gelukskoffer (voor kinderen). Vragen waarmee je als ouder onder andere bij mij terecht kan zijn opvoedingsvragen, zorgen over de ontwikkeling van uw kind, strubbelingen thuis of in relatie met uw kind etc. Vragen waarmee kinderen onder andere bij mij terecht kunnen zijn last hebben van piekeren, zelfvertrouwen, tonen van emoties, sociale vaardigheden etc.

Mocht je voor vragen of overleg met mij in contact willen, ben je van harte welkom. Je kunt dit doen door dit aan te geven bij de Intern Begeleider op school.