De Noorderborch
Home>Nieuws>Onderbouwd

Onderbouwd

woensdag 30 augustus 2017

Onderbouwd

Speels werken aan doelen

Kleuters kunnen niet lezen, niet schrijven en zich mondeling slechts beperkt uitdrukken. Maar spelen kunnen zij als geen ander. Er bestaat een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een spel kan een kind beoogde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis vergaren die zij in de volgende groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren. Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis van Onderbouwd. Een goed doordacht leeraanbod zorgt voor de nodige prikkels, die een belangrijke voorwaarde vormen voor leren.

Speels leren met concreet materiaal

Voor het spelenderwijs leren maakt Onderbouwd gebruik van:

  1. Handpoppen: maakt het doel herkenbaar.
  2. Ontwikkelingsmateriaal: maakt het doel tastbaar.

Het gebruik van poppenspel in het Onderbouwd maakt het doel herkenbaar voor kinderen. Voor elk doel is er een aparte handpop. Zodra  Arie de Letterkanarie in de les verschijnt, weten kinderen feilloos dat zij iets gaan ‘leren’ over letters. Arie zorgt voor een verrassend eenvoudige prikkel en pedagogische veiligheid. Door de spannende en grappige gebeurtenissen wordt makkelijker geleerd.  Het kleuterbrein wordt opengezet voor de leerdoelen van het ontwikkelingsmateriaal. Als kinderen de spannende avonturen met de handpop hebben gehad, geeft de juf les over het doel. Er wordt dan gewerkt met ontwikkelingsmateriaal. Dit maakt het doel tastbaar. Kijk maar eens naar die enthousiaste foto’s.