De Noorderborch
Home>Nieuws>Bezoek van onze groep 8 aan de Risk Factory

Bezoek van onze groep 8 aan de Risk Factory

dinsdag 20 november 2018

Bezoek van onze groep 8 aan de Risk Factory

In nagebootste praktijksituaties hebben de leerlingen van groep 8 ervaren hoe om te gaan met onveilige situaties én hoe concreet te handelen. Dat gebeurde met negen interactieve scenario’s die de leerlingen op een realistische manier aan den lijve ondervonden. Zo was er bijvoorbeeld een speciale bril waarmee het effect van enkele glazen alcohol wordt nagebootst. Vuurwerkveiligheid, (veilig) vluchten bij brand, verkeersveiligheid, digitaal pesten, noodsituaties, etc. vormden andere belangrijke items. Erg interessant kijk maar….