De Noorderborch
Home>Nieuws>Advent

Advent

donderdag 6 december 2018

Advent

De adventstijd staat in het teken van verwachting en voorbereiding. We bereiden ons niet alleen voor op het feest van Christus’ komst naar deze wereld tweeduizend jaar geleden, maar ook op Zijn wederkomst.

‘Advent’ is afgeleid van het Latijnse woord adventus, dat ‘komst’ betekent. Met advent leven we namelijk toe naar het kerstfeest, wanneer we vieren dat Christus naar deze wereld is gekomen als een klein Kind in een kribbe. Die tijd van voorbereiding duurt vier weken. Op de vier zondagen die in deze periode vallen, wordt in veel kerken elke week een kaars aangestoken. Daarmee wordt gesymboliseerd dat we steeds iets dichter naderen tot Kerst, het feest van het Licht.
Minder bekend, maar minstens even belangrijk, is dat de adventstijd ons ook wil richten op de nog te verwachten komst van Christus: Zijn wederkomst. Ook dat is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de adventsverkondiging.
Ook op de Noorderborch zijn er  tijdens de adventstijd vieringen in alle groepen.