De Noorderborch
Home>Nieuws>Staking 5 oktober

Staking 5 oktober

maandag 2 oktober 2017

Staking 5 oktober

Op donderdag 5 oktober –de internationale dag van de leraar- zal door veel medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt.

Het lerarentekort loopt snel op. De werkdruk in de sector is hoog en de salarissen blijven ver achter bij vergelijkbare beroepen. De onderwijsvakbonden, de werkgeversorganisatie PO-raad en de actiegroep POinactie hebben zich verenigd en de afgelopen maanden hebben zij hard gewerkt om de problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Het heeft echter niet tot concrete oplossingen geleid.

Genoemde organisaties willen dat er in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor een eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. Stichting Quo Vadis steunt de doelen van deze actie nadrukkelijk.

Staken

Met de oproep van de vakbonden valt de staking onder het recht op collectief actievoeren. Alle medewerkers in het (speciaal) basisonderwijs en speciaal (voorgezet) onderwijs hebben het recht om te staken op 5 oktober.

Scholen dicht

Op 5 oktober zal er op de scholen van Stichting Quo Vadis geen les worden gegeven. Dus ook op de Noorderborch blijven de deuren gesloten.

Ouders van onze leerlingen hebben hierover een brief ontvangen. Brief aan ouders over staking 5 oktober