De Noorderborch
Home>De leerlingarena

De leerlingarena

Afgelopen week hebben we op de Noorderborch voor het eerst een leerlingarena gehouden. Het doel van een leerlingarena is feedback vragen aan leerlingen over de kwaliteit van ons onderwijs. Uit iedere groep werd een kind gekozen dat zijn/haar groep mocht vertegenwoordigen. Op dinsdag was de onderbouw aan de beurt en op donderdag de bovenbouw. Er werd antwoord gegeven op vragen over het leerlingbord in de klas. De kinderen hebben zelf ook ideeën aangedragen en aangegeven waar zij behoefte aan hebben op school. Alle antwoorden en uitkomsten hebben we zorgvuldig genotuleerd en hier gaan we als school mee aan de slag. Zowel leerkrachten als leerlingen waren erg enthousiast. Betrokken leerlingen willen we dan ook hartelijk danken voor hun inzet!