Groep 8 naar de Risk Factory
March 9, 08:40 - 12:00

 

Risk Factory

RISK FACTORY TWENTE

Veiligheid beleven en ervaren

Veiligheid heb je in eigen hand. Dat begint met zelfredzaamheid. In de Risk Factory maken we kinderen van groep 8 en kwetsbare senioren in Twente bewust van risico’s. In nagebootste praktijksituaties ervaren ze (on)veiligheid en leren ze hoe te handelen. Dat doen we met interactieve veiligheidsscenario's over o.a. brandgevaar, risico’s internetgebruik, verkeersveiligheid, risico’s alcoholgebruik, effect van groepsdruk, contact met hulpdiensten, etc. Kortom, De Risk Factory Twente is hét veiligheidseducatiecentrum waar bezoekers zich bewust worden van veiligheidsrisico's én oplossingen.

 

Risicopercepties en veiligheid

Levensechte ervaringen veranderen risicopercepties. Dat geeft zowel jongeren als senioren het zelfvertrouwen om- als het erop aankomt- de juiste beslissingen te nemen.

Agenda
Goede Vrijdag
1e Paasdag
2e Paasdag
Naschools activiteit

Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk voor ze gemakkelijk worden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences