De Noorderborch
Home>Agenda>Theoretisch verkeersexamen groep 8

Theoretisch verkeersexamen groep 8

6 april 2017

verkeersexamen

Het VVN theoretisch verkeersexamen vindt plaats op donderdag 6 april 2017. Het examen wordt op deze dag op alle basisscholen afgenomen. Het VVN theoretisch verkeersexamen toets of leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. Maar de praktijk is minstens zo belangrijk. Tijdens het praktisch verkeersexamen toetsen we daarom of leerlingen de opgedane verkeerskennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer.

Er is geen landelijke datum voor het praktisch verkeersexamen. Dit wordt lokaal geregeld en organisatoren zijn vrij om hiervoor een dag te kiezen.